Uwaga!

Uługi e-Import i e-Przewóz dostępne są na dotychczasowej Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych https://puesc.gov.pl - (wymaga ponownego zalogowania).