Uwaga!

W tym serwisie usługi inne niż zakładanie konta, rejestracja osób fizycznych, rejestracja firm i powiązań, dostępne są dla użytkowników zmigrowanych. Użytkownicy niezmigrowani odnajdą je na dotychczasowej Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych https://puesc.gov.pl - (wymaga ponownego zalogowania). Więcej informacji na temat migracji użytkowników w komunikacie.

Baner z napisem wygaszamy e-toll - link otworzy się w nowej karcie lub oknie przeglądarki