Procedury specjalne

  Grupa usług planowanych na rok 2021

Jeśli zamierzasz przywozić towary z państw trzecich lub dokonywać wywozu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej, skorzystaj z procedur celnych – procedury dopuszczenia do obrotu, procedury wywozu lub procedur specjalnych. Informacje na temat przywozu towarów znajdziesz w opisie grupy usług Przywóz towarów (Import), a na temat wywozu towarów – w opisie grupy usług Wywóz towarów (Eksport). W tym miejscu dowiesz się, jak dokonując obrotu towarowego z państwami trzecimi, skorzystać z procedur specjalnych innych niż tranzyt. Informacje na temat procedury tranzytu znajdziesz w opisie grupy usług Tranzyt towarów.

Procedury specjalne inne niż tranzyt to składowanie (skład celny i wolny obszar celny), szczególne przeznaczenie (końcowe przeznaczenie i odprawa czasowa) i przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne). Procedury specjalne stanowią formę ułatwienia w obrocie towarowym z zagranicą. Każda z tych procedur jest przeznaczona do realizacji innego celu gospodarczego. Przykładowo składowanie pozwala na przechowywanie towarów w składzie celnym, a uszlachetnianie czynne i końcowe przeznaczenie - na przetworzenie importowanego surowca w gotowy produkt.

Na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego, procedury uszlachetniania biernego, procedury końcowego przeznaczenia oraz procedury odprawy czasowej, a także na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów wymagane jest pozwolenie, które udzielane jest przez organy celne.

Stosowanie procedury uszlachetniania czynnego i końcowego przeznaczenia wymaga złożenia tzw. rozliczenia zamknięcia, w którym podawane są szczegóły dotyczące operacji przetworzenia realizowanej w ramach tych procedur. Stosowanie procedury składowania celnego może się wiązać z obowiązkiem przedstawienia dokumentu opisującego stan magazynowy lub przepływ towarów  w składzie celnym (spis inwentaryzacyjny).

Więcej o procedurach celnych, w tym o procedurach specjalnych, dowiesz się z Portalu podatkowego (link otwiera się w nowym oknie).

Na PUESC planujemy udostępnienie w 2021 r. nowych usług związanych z korzystaniem z procedur specjalnych.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

 • Uzyskaj pozwolenie na prowadzenie składu celnego
 • Uzyskaj pozwolenie na uszlachetnianie czynne
 • Uzyskaj pozwolenie na uszlachetnianie bierne
 • Uzyskaj pozwolenie na końcowe przeznaczenie
 • Uzyskaj pozwolenie na odprawę czasową
 • Złóż rozliczenie zamknięcia procedury specjalnej
 • Złóż spis inwentaryzacyjny
 • Uzyskaj pozwolenie na miejsca uznane
 • Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone
 • Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego
 • Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną
 • Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną
 • Złóż korektę zgłoszenia celnego
 • Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
 • Złóż wniosek o zwrot lub umorzenie podatków