Tranzyt towarów

Grupa usług udostępnianych obecnie na puesc.gov.pl i usług planowanych na rok 2021

Tranzyt jest procedurą celną pozwalającą przewoźnikom na przewóz towarów przez granice lub terytoria bez konieczności uiszczenia opłat (należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych opłat), które są z zasady należne, gdy towary są wprowadzane na to terytorium.

Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.

Dodatkowe informacje na temat procedury tranzytu unijnego/wspólnego i procedury TIR znajdziesz na Portalu podatkowym (link otwiera się w nowym oknie).

Uwaga! Tylko na dotychczasowym portalu PUESC (puesc.gov.pl) możesz obecnie skorzystać z usługi skarbowo-celnej związanej z tranzytem towarów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego NCTS2 (System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy) w zakresie:

 • e-Tranzyt

Przejdź na puesc.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie), aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z tej usługi. 

Na nowym portalu PUESC planujemy w 2021 r. udostępnienie usług związanych z tranzytem towarów w zakresie:

 • składania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego NCTS2 (System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy) – usługi sieciowe, wraz z opisami tych usług,

 • korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych,

 • składania wniosków oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji tranzytowych.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

 • Złóż tranzytowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z tranzytem towarów
 • Złóż korektę zgłoszenia celnego
 • Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
 • Uzyskaj pozwolenie na procedurę TIR
 • Uzyskaj pozwolenie na specjalne rodzaje zamknięć celnych
 • Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie tranzytowe ze zmniejszoną liczbą danych
 • Uzyskaj status upoważnionego nadawcy w procedurze TIR
 • Uzyskaj status upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego
 • Uzyskaj status upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR
 • Uzyskaj status upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego
 • Uzyskaj pozwolenie na miejsca uznane
 • Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne - złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie