Wywóz towarów (Eksport)

Grupa usług udostępnianych obecnie na puesc.gov.pl i usług planowanych na rok 2021

Wyprowadzanie towarów poza obszar celny Unii Europejskiej możliwe jest po dokonaniu formalności celnych. Są one inicjowane złożeniem zgłoszenia celnego do procedury wywozu lub zgłoszenia do powrotnego wywozu w przypadku towarów nieunijnych.

Dodatkowe informacje na temat procedur celnych, w tym procedury wywozu uzyskasz na Portalu podatkowym (strona otwiera się w nowym oknie).

Uwaga! Tylko na dotychczasowym portalu PUESC (puesc.gov.pl) możesz obecnie skorzystać z usług skarbowo-celnych związanych z wyprowadzaniem towarów poza obszar celny UE z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES (Automatyczny System Eksportu) w zakresie:

 • e-Eksport,
 • e-Status.

Przejdź na puesc.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie), aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z tych usług. 

Na nowym portalu PUESC planujemy w 2021 r. udostępnienie usług związanych z wyprowadzaniem towarów poza obszar celny UE w zakresie:

 • składania zgłoszeń celnych i innych dokumentów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES (Automatyczny System Eksportu) – usługi sieciowe wraz z opisami tych usług planujemy udostępnić na nowym portalu w dniu 18 października 2021 roku,

 • korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych,

 • uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji wywozowych.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

 • Złoż wywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z wywozem towarów
 • Potwierdź unijny status celny towarów
 • Złóż korektę zgłoszenia celnego
 • Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
 • Uzyskaj pozwolenie na miejsca uznane
 • Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną
 • Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną
 • Uzyskaj pozwolenie na uproszczoną procedura wystawiania świadectw A.TR.
 • Uzyskaj pozwolenie na uproszczony sposób dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów
 • Uzyskaj pozwolenie na uproszczony tryb wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
 • Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego
 • Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone
 • Uzyskaj status upoważnionego wystawcy
 • Uzyskaj Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP)