Odprawa graniczna i Single Window

Grupa usług planowanych na rok 2021

Z przewożeniem towarów przez granicę zewnętrzną Unii Europejskiej związanych jest szereg obowiązków zarówno dla przedsiębiorców operujących w obszarze wymiany towarowej z zagranicą, jak i dla podróżnych korzystających z przejść granicznych w celach turystycznych, biznesowych czy prywatnych.

W wypełnieniu tych obowiązków pomocne są rozwiązania informatyczne przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową we współpracy ze Strażą Graniczną oraz inspekcjami granicznymi. Nie wszystkie czynności związane z przekraczaniem granicy i przewozem towarów można zinformatyzować, jednak wiele z nich można ułatwić i przyspieszyć poprzez:

 • udostępnianie usług, które pozwalają na właściwe przygotowanie się do kontaktu ze służbami, w tym Służbą Celno-Skarbową, oraz inspekcjami granicznymi, lub
 • wdrażanie na granicy rozwiązań informatycznych i technicznych, które pozwalają na zautomatyzowanie obsługi i wymianę danych pomiędzy służbami oraz inspekcjami granicznymi.

Więcej o obowiązkach celnych dowiesz się z Portalu podatkowego (strona otwiera się w nowym oknie). Informacje na temat innych usług związanych z przywozem, wywozem i tranzytem towarów znajdziesz na PUESC w obszarze tematycznym Cło, granica i statystyka.

Na PUESC planujemy udostępnienie w 2021 r. nowych usług związanych z przekraczaniem granicy.

Będziesz mógł skorzystać:

 • jako podróżny – z usług ułatwiających poprawne wykonanie obowiązków w obrocie dewizowym,
 • jako przedsiębiorca – z usług wspomagających organizację i zarządzanie przewozami międzynarodowymi, w tym z rezerwacji terminu granicznej odprawy wywozowej, awizacji towarów i osób, a także z usług w serwisie Single Window pozwalających spełnić wymagania dotyczące obowiązku poddania towaru granicznym kontrolom inspekcji takich jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcja Rybołówstwa Morskiego.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

 • Powiadom o planowanym dostarczeniu lub dostarczonym towarze na przejście graniczne
 • Zarezerwuj termin odprawy granicznej autokaru lub pojazdu ciążarowego
 • Sprawdź status odprawy granicznej pojazdu
 • Złoż zgłoszenie dewizowe
 • Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczace rybołówstwa
 • Uzyskaj graniczne dokumenty fitosanitarne
 • Uzyskaj graniczne dokumenty jakości handlowej
 • Uzyskaj graniczne dokumenty sanitarne
 • Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne

 

Usługi udostępnione w ramach przeprowadzanego audytu dostępności cyfrowej