Przewóz towarów objęty monitorowaniem

Grupa usług udostępnianych obecnie na puesc.gov.pl

Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu).

W systemie SENT monitorowany jest:

  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski,
  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski,
  • przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

Jeżeli wysyłasz, odbierasz, przewozisz tzw. „towary wrażliwe” lub dokonujesz obrotu paliwem opałowym to masz obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Jako przewoźnik masz także obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Uwaga! Tylko na dotychczasowym portalu PUESC (puesc.gov.pl) możesz obecnie skorzystać z usług skarbowo-celnych związanych z obsługą operacji przewozu „towarów wrażliwych” z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT w zakresie:

  • e-Przewóz.

Przejdź na puesc.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie), aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z tych usług. 

Na nowym portalu PUESC-2 skorzystasz z usług w powyższym zakresie po przeniesieniu na ten portal.