TAX FREE - zwrot VAT podróżnym

Grupa usług udostępnianych obecnie na granica.gov.pl (Serwis Tax Free) oraz usługa rejestracyjna TAX FREE na PUESC

Jako podróżny masz prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu w Polsce towarów, jeżeli:

  • nie posiadasz stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej,
  • łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł,
  • wywiozłeś zakupione towary w stanie nienaruszonym, w swoim bagażu osobistym, poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonałeś zakupu (np. przy zakupie w październiku 2020 r. termin na wywóz towarów upływa 31 stycznia 2021 r.),
  • urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Zwrotu podatku podróżnym, którzy zakupili towar w Polsce, może dokonać:

  • sprzedawca tego towaru lub
  • podmiot, którego działalność polega na dokonywaniu tego typu zwrotów i z którym to sprzedawca towaru podpisał stosowną umowę.

Jeżeli odwiedzasz PUESC w tej sprawie kolejny raz, skorzystaj bezpośrednio z serwisu Tax Free na stronie granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

Uwaga! Na PUESC dostępna jest usługa rejestracji przedsiębiorcy zapewniającego obsługę podróżnych w zakresie Tax Free. Jeżeli realizujesz takie usługi, musisz dokonać rejestracji na PUESC do 31 grudnia 2021 roku, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku usługi z zakresu Tax Free będą już dostępne tylko na PUESC. 

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi:

Do 31 grudnia 2021 roku dostęp do usług serwisu Tax Free utrzymany zostanie na stronie internetowej granica.gov.pl. Na PUESC możesz zapoznać się z opisami usług dla podróżnych i sprzedawców, zanim przejdziesz do serwisu Tax Free, aby z nich skorzystać: