Uzyskaj potwierdzenie braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli masz interes prawny w uzyskaniu potwierdzenia braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego tj. dokonujesz:

 • nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,
 • nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
 • zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Uwaga! Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego złóż wniosek WZBO. Nie składaj deklaracji AKC-US.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (WZBO) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz WZBO

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz potwierdzenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga!
Wybierz:

 • „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ” jeśli, jesteś osobą fizyczną.
 • „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ” jeśli chcesz złożyć wniosek dla firmy.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty,
 • pozostałe.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze akcyzy.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „Składanie wniosków z zakresu akcyzy”.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „Składanie wniosków z zakresu akcyzy".

KROK 0

 1. Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC
 2. Jeżeli chcesz złożyć wniosek dla firmy wybierz kontekst firmy, dla której chcesz go złożyć.

KROK 1

Wypełnij formularz WZBO

 1. Wybierz na PUESC j formularz wniosku WZBO (1) Wniosek obowiązuję od 01.07.2021 [ZEFIR2],
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je klikając w ikonę (przycisk) „i”.

UWAGA! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz z Urzędu Skarbowego, do którego złożyłeś wniosek dokument PBOZA w formacie PDF. 

 1. Do wniosku dołącz załączniki dotyczące samochodu. W szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu wydanie potwierdzenia braku obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

  4. Wygeneruj wniosek i przejdź do

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

UPO potwierdza złożenie wniosku  w formie elektronicznej. Wysłany przez Ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie.

KROK 4

Odbierz potwierdzenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy

Wydrukuj potwierdzenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy (PBOZA). Urzędnik po weryfikacji wniosku prześle do ciebie PBOZA w formacie PDF, jeśli podałeś adres e-mail we wniosku.

UWAGA! Potwierdzenie braku obowiązku zapłaty akcyzy (PBOZA) otrzymasz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie potwierdzenia.

Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, nie składasz deklaracji AKC-US wystarczy złożyć wniosek WZBO.

WZBO (1) Wniosek obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2] 

Formularz wniosku o wydanie potwierdzenia braku obowiązku zapłaty akcyzy

 • Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji System ZEFIR2.

 • Arkusz do generowania dużej liczby pojazdów

Jeśli chcesz wskazać w deklaracji dużą liczbę samochodów, możesz wykorzystać przygotowany arkusz do generowania dużej liczby pojazdów – WZBO - plik xls.

Dzięki niemu wygenerujesz plik xml z listą pojazdów, które należy zaimportować do formularza AKC-US.
Plik zawiera arkusz do prowadzenia ewidencji pojazdów dla deklaracji AKC-US (1), instrukcję oraz przykładowy plik xml.

 

Usługa jest bezpłatna.

Wydanie potwierdzenia braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego nie podlega opłacie skarbowej.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie PUESC lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż do właściwego urzędu skarbowego wniosek w formie papierowej.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

  Zaloguj do Help Desk SISC

 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - 33 483 20 55 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej  w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem wniosek, w którym podałem błędne dane. Co zrobić?

  W takiej sytuacji musisz złożyć nowy wniosek.
   
 2. Czy z otrzymaną informacją o samochodzie mogę udać się do wydziału komunikacji? Czy muszę ją okazać w wydziale komunikacji?

  Organowi rejestracyjnemu musisz dostarczyć wydruk potwierdzenia braku obowiązku zapłaty akcyzy (PBOZA).
   
 3. W jakim terminie otrzymam potwierdzenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy?

  Potwierdzenie powinno być wydane nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie potwierdzenia.

 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2021 19:31 Jacek Wojdak
Pierwsza publikacja: 30 czerwca 2021 18:59 Jacek Wojdak
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego MF