Skonfiguruj zabezpieczenie i zarejestruj karnet

Możesz:

 • włączyć otrzymywanie powiadomień e-mail dotyczących swoich zabezpieczeń obsługiwanych w systemie OSOZ2 i uzyskiwać informacje o upływającym terminie ważności lub o zbliżającym się limicie salda zabezpieczenia,
 • możesz zmienić uzyskany kod dostępu do zabezpieczenia lub uzyskać dodatkowe kody,
 • zarejestrować gwarancje pojedyncze w formie karnetów stosowanych w procedurze tranzytu.

Właściwy formularz znajdziesz poniżej w sekcji „Formularze do wypełnienia”.

Więcej dowiesz się z poniższego opisu.

Do rejestracji i obsługi zabezpieczeń służy Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2).

System OSOZ2 zintegrowany jest z innymi systemami KAS w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (AIS, EMCS 2 PL, NCTS 2 PL, ZEFIR2). Wymiana informacji pomiędzy systemami następuje z wykorzystaniem 17- lub 24-znakowego numeru GRN (Guarantee Reference Number) oraz 4 znakowego kodem dostępu.

Usługa jest skierowana do:

 • przedsiębiorców,
 • agentów celnych,
 • przedstawicieli firm,

którzy dysponują zabezpieczeniem zarejestrowanym w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2).

 1. Załóż konto na PUESC – sprawdź jak to zrobić w usłudze „Załóż konto lub sprawdź swoje dane”
 2. Zaloguj się na PUESC, sprawdź czy twoje dane są poprawne i aktualne, jeżeli takie nie są zaktualizuj je.
 3. Zarejestruj firmę na PUESC, jeżeli nie była wcześniej zarejestrowana w tym serwisie (jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne zaktualizuj je) – sprawdź jak to zrobić w usłudze „Zarejestruj firmę/uzyskaj numer EORI”.
 4. Powiąż z firmą osobę, która będzie ją reprezentować – sprawdź jak to zrobić w usłudze „Powiąż reprezentanta z firmą”
 5. Z usługi możesz skorzystać:
 • wypełniając udostępnione na PUESC formularze interaktywne,
 • przesyłając dokumenty elektroniczne przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa).

Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie „Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje”. Właściwych informacji z zakresu zabezpieczania należności szukaj w sekcji „System OSOZ2”.

Co musisz przygotować

Numer swojego zabezpieczenia oraz kod dostępu.

Co musisz zrobić

Zaloguj się

Jeżeli chcesz skorzystać z interaktywnego formularza:                

 1. Wybierz i wypełnij właściwy formularz. Znajdziesz go poniżej w sekcji „Formularze do wypełnienia”.
 2. Po wypełnieniu formularza kliknij „Wygeneruj formularz” (na dole po prawej stronie).
 3. Przejdź na stronę „Mój pulpit”.
 4. W sekcji „Do wysyłki i robocze” znajdziesz wygenerowany formularz – zaznacz go i kliknij „Wyślij”.
 5. Jeżeli zmieniałeś kod zabezpieczenia, to w sekcji „Moje sprawy i dokumenty” sprawdź czy otrzymałeś odpowiedź „Zmiana kodu”.

Jeżeli chcesz skorzystać z kanału webservice przejdź na stronę „Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje” i dowiedz się więcej.

Usługa jest bezpłatna

Po konfiguracji otrzymasz informacje:

 • upływającym terminie ważności zabezpieczenia,
 • zbliżającej się blokadzie salda zabezpieczenia w związku z jego wykorzystaniem.

Ponadto, stosownie do wniosku, otrzymasz nowy kod zabezpieczenia.

ZAB_P - Konfiguracja powiadomień [OSOZ2]
Formularz konfiguracji powiadomień e-mail (zabezpieczenia)

ZAB_KOD - Zmiana kodu dostępu [OSOZ2]
Formularz zmiany kodu dostępu do zabezpieczenia

ZAB_KARNET - Rejestracja karnetu [OSOZ2]
Formularz rejestracji gwarancji pojedynczych w formie karnetów stosowanych w procedurze tranzytu

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi możesz skontaktować się z urzędem obsługującym zabezpieczenie.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Portal CSD (Centralny Service Desk)

Zalecamy tę formę kontaktu, ponieważ pozwala nam na najszybszą obsługę twojego zgłoszenia. Opisz nam jasno, jaki wystąpił problem, dzięki temu przygotujemy dla ciebie odpowiednie rozwiązanie.

Zaloguj się do Help Desk SISC - link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki

E-mail

 • Jeżeli przynajmniej raz korzystałeś z pomocy przez portal CSD, możesz przesłać zgłoszenie e-mailem na helpdesk-eclo@mf.gov.pl.
 • Wyślij je z adresu e-mail, który jest twoim loginem do portalu PUESC.
 • W temacie e-maila wpisz nazwę usługi, której dotyczy zgłoszenie: „Skonfiguruj zabezpieczenie i zarejestruj karnet”.
 • Opisz problem w wiadomości w taki sposób, abyśmy mogli przygotować rozwiązanie bez zwracania się do ciebie o dodatkowe informacje.

Kontakt telefoniczny

Zalecamy tę formę kontaktu dla osób, które nie mają konta na PUESC.

Pod numerem +48 33 483 20 55 czekają konsultanci, którzy odpowiedzą na twoje pytania. Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

W przygotowaniu

W przygotowaniu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny,

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego,

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny,

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446,

Ustawa z dnia 19 marca 2014 r. – Prawo celne,

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych,

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce.

Strony otwierają się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki.