Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

  Zaloguj do Help Desk SISC

 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi oraz system - np. Usługi sieciowe AES
  • w treści wiadomości opisz co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC)
 • telefon - nie świadczymy wsparcia telefonicznego

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej  w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Materiały informacyjne

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Jeśli chcesz sprawdzić funkcjonalności kanału webservice skorzystaj ze środowiska testowego:

Środowisko testowe usługi sieciowej SEAP

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów AIS

AIS/IMP

AIS/ICS

AIS e-Commerce

AIS/INTRASTAT

Materiały informacyjne AIS

AIS/IMP

AIS/ICS

AIS E-COMMERCE

 AIS/INTRASTAT

Generowanie elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT

Brexit w kontekście INTRASTAT

Informacje szczegółowe o INTRASTAT

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów ISZTAR4

ISZTAR4 Specyfikacja techniczna XML wersja 3.10 z dnia 22.01.2020

Materiały informacyjne ISZTAR4

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Specyfikacje komunikatów OSOZ2

<specyfikacja komunikatów usługi sieciowej OSOZ2 nie jest publikowana. Specyfikacja ta jest jedynie udostępniana na żądanie>

Materiały informacyjne OSOZ2

Materiały do publikacji w przygotowaniu

 

Specyfikacje komunikatów ZEFIR2

Materiały informacyjne ZEFIR2

 • ZF2_ewidencja_VAT14_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14.
 • ZF2_ewidencja_AKCU_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U.
 • ZF2_ewidencja_AKCUS_20190717.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.
 • ZF2_ewidencja_AKCUS_v2_1_20200227.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 2_1 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 2_1. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie „Typ zwolnienia": mienie przesiedleńcze; samochód elektryczny / napędzany wodorem; samochód specjalistyczny; samochód hybrydowy; pozostałe zwolnienia bądź pozostawić puste pole.
 • ZF2_ewidencja_AKCUS_v3_20200229.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 3 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 3.