Uzyskaj Wiążącą Informację Taryfową (WIT)

Możesz złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w formie elektronicznej i w tej formie otrzymasz decyzję WIT. Będziesz mógł także elektronicznie złożyć do Ministra Finansów odwołanie od decyzji WIT.

Skorzystaj z usługi - wypełnij wniosek o WIT

Inne formularze znajdziesz poniżej w sekcji „Formularze do wypełnienia”.

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT):

 • jest decyzją rozstrzygającą o klasyfikacji taryfowej towarów – ustala właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru.,
 • jest ważna przez okres 3 lat od daty jej wydania,
 • jest wiążąca dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym została wydana.
 • do podmiotów dokonujących formalności celnych związanych z przywozem lub wywozem towarów w obrocie z krajami trzecimi (spoza UE), posiadających nr EORI
 1. Zarejestruj się na PUESC – musisz założyć konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Informacje na temat zakładania konta na PUESC znajdziesz w opisie usługi „Załóż konto lub sprawdź swoje dane”.

 1. Zarejestruj firmę na PUESC, jeżeli nie była wcześniej zarejestrowana w tym serwisie (jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne zaktualizuj je) – sprawdź jak to zrobić w usłudze „Zarejestruj firmę/uzyskaj numer EORI”.
 2. Powiąż z firmą osobę, która będzie ją reprezentować – sprawdź jak to zrobić w usłudze „Powiąż reprezentanta z firmą”. 
 • W sekcji UPRAWNIENIA SZCZEGÓLNE zaznacz:
 • 15. Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej
 • W sekcji UPRAWNIENIE DO CZYNNOŚCI zaznacz:
 • Pobieranie próbek
 • Składanie wniosków
 • Odbieranie decyzji
 • Inne

Po założeniu konta na PUESC będziesz mógł składać wnioski w formie interaktywnych formularzy. Znajdziesz je w części „Formularze do wypełnienia”.

Co musisz przygotować

 • dokładny opis towaru (w tym np. skład materiałowy, surowcowy, certyfikat jakościowy, wymiary, sposób pakowania, masa produktu, przeznaczenie),
 • zdjęcia w formacie JPG.

Co musisz zrobić

 • zaloguj się na swoje konto na PUESC,
 • formularz wniosku, który chcesz złożyć wyszukaj w Katalogu formularzy (zakładka Formularze) lub poniżej w części „Formularze do wypełnienia”,
 • wypełnij wybrany formularz a następnie wybierz opcję „Wygeneruj dokument”,
 • przejdź do strony „Mój pulpit” na PUESC – swój wniosek znajdziesz w sekcji „Do wysyłki i robocze” w części „Dokumenty do wysyłki”,
 • po wybraniu dokumentu skorzystaj z opcji „Wyślij”,
 • pobrany plik znajdziesz w sekcji „Moje sprawy i dokumenty”.

Kiedy złożyć wniosek

Usługa dostępna jest przez całą dobę.

Usługa jest bezpłatna. Wnioski o wydanie WIT nie podlegają także opłacie skarbowej.

 • informację o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE

Formularz wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej - bez załączników

Formularz wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej - z załącznikami

Formularz dosłania załączników/uzupełnienia do wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej

Formularz odwołania od decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej

Formularz wycofania wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

Informacje o niedostępności usługi publikowane są na PUESC. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie jest w danym momencie możliwe należy złożyć wniosek gdy usługa będzie dostępna. Jeżeli kończy się termin na dostarczenie informacji uzupełniających do wniosku należy zgłosić brak możliwości uzupełnienia wniosku w wyznaczonym czasie przesyłając stosowną informację na adres e-mail: kancelaria_icw.ias.warszawa@mf.gov.pl

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

Zaloguj do Help Desk SISC

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi: Uzyskaj Wiążącą Informację Taryfową (WIT),
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – 33 483 20 55

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

 

W jaki sposób uzyskać dostęp do formularzy WIT, są wyłączone ?

Należy skorzystać z usługi rejestracji na PUESC w celu uzyskania odpowiednich uprawnień.

Szczegółowy opis postępowania zawiera podręcznik użytkownika.

W jaki sposób mogę anulować złożone wniosek ?

Wniosek można anulować wypełniając formularz Wycofanie wniosku o WIT wraz z załączoną prośbą (skan pisma) o anulowanie wniosku.

Nie mogę wysłać podpisanego dokumentu. Pojawia się dokument UNP wraz z informacją fileSize. Co muszę zrobić ?

Należy usunąć załączony dokument i załączyć ponownie plik o mniejszym rozmiarze.