Wpisy do rejestrów AEO, REX i CRPA

Na PUESC możesz uzyskać:

  • status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) – będziesz traktowany przez organy celne jako przedsiębiorca wiarygodny,
  • status zarejestrowanego eksportera (REX) – będziesz mógł wystawiać oświadczenia o pochodzeniu.

Na PUESC zarejestrujesz podmiot także w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: