Zwrot VAT podróżnym (TAX FREE)

Grupa usług udostępnianych obecnie na granica.gov.pl

Jako podróżny masz prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu w Polsce towarów, jeżeli:

  • nie posiadasz stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej,
  • łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł,
  • wywiozłeś zakupione towary w stanie nienaruszonym, w swoim bagażu osobistym, poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonałeś zakupu (np. przy zakupie w październiku 2020 r. termin na wywóz towarów upływa 31 stycznia 2021 r.),
  • urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Zwrotu podatku podróżnym, którzy zakupili towar w Polsce, może dokonać:

  • sprzedawca tego towaru lub
  • podmiot, którego działalność polega na dokonywaniu tego typu zwrotów i z którym to sprzedawca towaru podpisał stosowną umowę.

Jeżeli odwiedzasz PUESC w tej sprawie kolejny raz, skorzystaj bezpośrednio z serwisu Tax Free na stronie granica.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie):

Skorzystaj z serwisu
Tax Free

Od 1 lipca 2021 r. udostępniona zostanie usługa rejestracji na PUESC przedsiębiorcy zapewniającemu obsługę podróżnych w zakresie Tax Free. Jeżeli realizujesz takie usługi, będziesz musiał dokonać rejestracji na PUESC do 31 grudnia 2021 roku, ponieważ od dnia 1 stycznia 2022 roku usługi z zakresu Tax Free będą już dostępne tylko na PUESC. Więcej o zmianach w Tax Free dowiesz się z aktykułu na stronie KAS "TAX FREE - nowa odsłona" (strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki).

Do 31 grudnia 2021 roku dostęp do usług serwisu Tax Free utrzymany zostanie na stronie internetowej granica.gov.pl. Na PUESC możesz zapoznać się z opisami usług dla podróżnych i sprzedawców, zanim przejdziesz do serwisu Tax Free, aby z nich skorzystać: